Optredens openbaar

  • Zondag 26 november 2017 Monuta herdenkingsbijeenkomst te IJsselstein

Monuta herdenkingsbijeenkomst

  • Zaterdag 9 december 2017 Kerstmarkt te IJsselstein

Kerstmarkt IJsselstein

  • Vrijdag 15 december 2017 Kerstavond mevrouw Klein Sprokkelhorst te IJsselstein “Wintertime met Dutch Pride”

Sprokkelroute