Ons bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden:
   Hettie Roozeboom, secretaris
   Joke van Schaik, algemeen bestuurslid
   Mechtild Roelofs, penningmeester

Ingrid Schoute was voorzitter, zij is afgetreden per 1 september 2019. We hopen spoedig een nieuwe voorzitter te kiezen.